Barbera

Barbera

Barbera

€15.00

E. Germano...

Barbera

Barbera

€15.00

Einaudi...

Barbera

Barbera

€14.00

Ca’ del Baio...

Barbera

Barbera

€19.00

E. Grasso...

Rinaldi

Rinaldi

€15.00

M. Abbona...

Quass

Quass

€15.00

Pecchenino...

Trevigne

Trevigne

€15.00

Vietti...

Barbera

Barbera

€15.00

Oddero...

Barbera

Barbera

€15.00

Seghesio...

Vignota

Vignota

€15.00

C. Fantino...